Site Overlay

Synod 2021-23

Zapraszamy na oficjalną stronę Synodu w Diecezji Rzeszowskiej: www.synodrzeszow.pl

“Synod towarzyszy Kościołowi od samego początku istnienia, dlatego nie jest czymś nowym. To w taki wspólnotowy sposób, poprzez słuchanie Ducha Świętego, Kościół przez wieki był konfrontowany z różnymi wydarzeniami, zagrożeniami i wyzwaniami i w ten sposób je podejmował, rozwiązywał i uchwalał ważne decyzje oraz dokonywał wyboru. Zawsze działo się to i dzieje się dzisiaj przy wzywaniu Ducha Świętego i słuchaniu Go” bp Jan Wątroba biskup rzeszowski

Synod, to przestrzeń spotkania Osób, których łączy braterski duch odpowiedzialności za Kościół. Wszyscy, bez różnicy, jesteśmy wezwani do budowania jedności – chcemy tworzyć Kościół żywy, dynamiczny, który prowadzi Duch Święty. Chcemy we współczesnych znakach czasu odczytywać potrzeby Kościoła, to co jest słuszne dla dobra eklezjalnej jedności. Wierzymy, że Duch Święty poprowadzi nas i da nam łaskę, abyśmy razem: świeccy i duchowni, szli naprzód, abyśmy słuchali siebie nawzajem i rozpoczęli wspólne rozeznawanie potrzeb, utrapień i radości Kościoła. Droga synodalna to proces, który wymaga naszego przekonania i zaangażowania, w taki sposób by nasze intuicje zostały ukonkretnione w stylu komunii, uczestnictwa i misji. Dlatego jest Synod, aby Kościół stał się przestrzenią słuchania, dialogu i podążania razem. W ten sposób mamy szansę stać się Kościołem bliskości. dr Rafał Czupryk PhD koordynator prac synodalnych w diecezji rzeszowskiej

Synod zobrazuje nam teraźniejszą sytuację Kościoła. Zobaczymy, jak bardzo jest prawdziwą wspólnotą i co możemy zrobić, żeby bardziej spełniał swoją misję. Postarajmy się tworzyć przestrzenie do wspólnej modlitwy i rozmowy. Prośmy Ducha Świętego, aby pokazał nam, jak wygląda nasze “podążanie razem”, gdyż to jest znaczenie terminu “synod”. Jest w nim pewna wyjątkowość – już na samym początku, jest synodem nas wszystkich.  ks. dr Rafał Flak dyrektor wydziału duszpasterskiego, diecezjalny koordynator synodu