Site Overlay

Ochrona małoletnich

Konferencja Episkopatu Polski powołała 22 czerwca 2013 r. koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Został nim jezuita o. Adam Żak. Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie, a w poszczególnych diecezjach zostali mianowani delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży, których zadaniem jest jest  prowadzenie dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i „Wytycznymi” Konferencji Episkopatu Polski oraz duszpasterze osób pokrzywdzonych, których rolą jest otoczenie opieką duszpasterską osób pokrzywdzonych i ich rodzin.

Delegat Biskupa Rzeszowskiego

Biskup Rzeszowski Jan Wątroba z dniem 1 czerwca 2019 r. mianował p.o. delegata  ds. wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez osoby duchowne.

Jest nim ks. dr hab. Piotr Steczkowski
tel. 17 852 44 17; kom. 603 844 210
e-mail: kanclerz@diecezja.rzeszow.pl

Delegat przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 w Kurii Diecezjalnej, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów. W sprawach pilnych także w inne dni i godziny po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Duszpasterz do pomocy duchowej

27 maja 2015 r. bp Jan Wątroba mianował również duszpasterza do pomocy duchowej ofiarom nadużyć seksualnych, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnych, zranionych przestępstwem, dokonanym przez osoby duchowne.

Został nim ks. mgr Jacek Szczęch
tel. 575 379 442;
e-mail: duszpasterz.od@diecezja.rzeszow.pl

Więcej informacji:

Centrum Ochrony Dziecka:
www.cod.ignatianum.edu.pl

List biskupów z 22.05.2019 nt przestępstw wobec małoletnich

Serwis Episkopatu Polski nt ochrony dzieci i młodzieży:
https://episkopat.pl/kosciol-wobec-przestepstwa-pedofilii/

Motu proprio papieża Franciszka „Vos estis lux mundi” (Wy jesteście światłością świata) – nt procedur zgłaszania przypadków pedofilii:
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-05/motu-proprio-papieza-franciszka-vos-estis-lux-mundi.html

ostatnia aktualizacja: 21.04.2021 r.