Site Overlay

Liturgiczna Służba Ołtarza

  • Ministranci
  • Lektorzy
  • Animatorzy
  • Szafarze Komunii Świętej

Już od samego początku działalności Parafii, pomocą przy posłudze kapłańskiej służyła grupka młodych chłopców,  dając tym samym początek nowej i jednej z pierwszych grup parafialnych – Liturgicznej Służbie Ołtarza. Byli to chłopcy, którzy mieszkali na prężnie rozwijającym się w tym okresie osiedlu Niwa – dzielnicy Głogowa Młp., wspomagani w początkowym okresie przez swoich starszych kolegów z Parafii pw. Trójcy Świętej.

Już od pierwszych dni młodzi chłopcy z wielką gorliwością podejmowali zadania jakie niosła im zaszczytna funkcja ministrantury. Chętnie i odważnie służyli do Mszy Świętej, pomagali w zakrystii, pilnowali porządku w świątyni oraz troszczyli się o właściwy rozwój swojej osobowości, zgodnie z zasadami Ewangelii. Wszystkie te zadania mogli wykonywać ze starannością i pieczołowitością, dzięki troskliwej i serdecznej opiece zarówno pierwszego Proboszcza – Ks. Krzysztofa Gołąbka jak i obecnego Proboszcza Ks. dra Stanisława Kamińskiego. Również dzięki rodzicom, którzy pomagali im wygospodarować  czas w ciągu dnia, tak by wystarczyło go na naukę, obowiązki domowe, dobry i radosny wypoczynek, służyli oni gorliwie całej naszej wspólnocie parafialnej.

Liturgiczna Służba Ołtarza powiększała się każdego roku, dołączali do niej zarówno chłopcy po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej, którzy stawali się najpierw kandydatami na ministrantów, zaś po rocznym przygotowaniu zostawali przyjęcie jako pełnoprawni ministranci. Jak również młodzieńcy, którzy przeprowadzali się na Osiedle Niwa w Głogowie Młp. ze swoimi rodzinami. Oni to pełniąc w swoich poprzednich parafiach posługę ministrantów i lektorów, przyjmowali na siebie z wielką radością te obowiązki również w nowej parafii.

„Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw bym uczestnicząc w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe moje życie szedł tylko drogą zbawienia.”

Powyższe słowa stanowią modlitwę jaką wypowiadają codziennie młodzi chłopcy służący Panu Bogu w świątyni naszej Parafii. Mówią one o wielkim darze od Boga, jakim jest posługa ministrancka oraz odpowiedzialności jaką ona niesie. To ministranci i lektorzy, zaraz po księżach są najbliżej Ołtarza Bożego i Tajemnic jakie na nim się dokonują. Słowa te zwracają również uwagę, na podstawowe zadanie każdego człowieka, tj. podążanie za Chrystusem który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.

Liturgiczna Służba Ołtarza Parafii pw. Świętego Józefa w Głogowie Młp., wpatrzona w swoich patronów: Św. Stanisława Kostkę i Św. Dominika Savio, czyni to nieustannie, codziennie wkładając wysiłek i starając się sumiennie wypełniać w swoje obowiązki w świątyni. A co najważniejsze pomagają na tej drodze, poprzez swoją posługę, także innym ludziom ukochać piękno liturgii.