Site Overlay

Oaza – Domowy Kościół

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie

Obecnie w naszej parafii istnieją trzy Kręgi Rodzin. Najstarszy z nich powstał w 2008 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Krzysztofa Gołąbka. Kolejne lata przyniosły powstanie nowych wspólnot Domowego Kościoła.

Comiesięczne spotkania każdego kręgu, z udziałem księdza moderatora, przebiegają zgodnie z ogólnie przyjętym schematem. Część formacyjna tych spotkań w ciągu pierwszego roku poświęcona była zapoznaniu członków kręgu z charyzmatem ruchu.

W przygotowaniu części formacyjnej spotkań korzystamy z pisma formacyjnego  „Domowy Kościół” oraz z dostępnej literatury katolickiej.

Dwa kolejne lata były poświęcone poznaniu metod i środków służących budowaniu Domowego Kościoła oraz wprowadzeniu w duchowość małżeńską poprzez poznanie i wypełnianie w praktyce zobowiązań ruchu Domowego Kościoła. Na comiesięcznych spotkaniach kręgowych dzieliliśmy się doświadczeniami ze stawianych celów i stosowanych metod wychowania w rodzinie.

Przez cały okres pracy realizujemy wymagania dotyczące modlitwy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej, kładąc duży nacisk na codzienną lekturę Pisma Świętego, przestrzegania przyjętej reguły życia i korzystania z owoców przeprowadzonych dialogów małżeńskich.

Kilka razy uczestniczyliśmy wraz z innymi kręgami naszej diecezji w Dniach Wspólnoty. W grudniu 2009 roku współorganizowaliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne w naszej parafii.

Na naszych spotkaniach panuje przyjacielska, pełna życzliwości twórcza atmosfera. Wypowiadamy się otarcie o wszystkich nurtujących nas problemach dotyczących realizowanych tematów. Wszystkie pytania i wątpliwości rozstrzygane są w dyskusji przy odpowiedniej argumentacji księdza moderatora.

Staramy się angażować w życie parafii. Raz w miesiącu przygotowujemy Liturgię Słowa. Co roku w październiku prowadzimy modlitwę różańcową. W okresie Wielkiego Postu przygotowujemy rozważania do nabożeństwa Drogi Krzyżowej  o tematyce skierowanej do rodzin w naszej parafii.