Site Overlay

Parafialny Zespół Caritas

W Parafii Św. Józefa istnieje i działa Parafialny Zespół Caritas. Powołany był przez ks. Proboszcza w roku 2008 i jest jego ramieniem w dziele miłosierdzia. Zatwierdzony został przez Biskupa Rzeszowskiego i nadany jest mu statut.

W działalność Parafialnego Zespołu CARITAS zaangażowanych jest aktywnie 6 osób. Swą posługę charytatywną PZC realizuje poprzez rozpoznanie potrzeb wśród wspólnoty parafialnej oraz organizowaniem tej pomocy na terenie parafii. Pomoc ta jest świadczona zarówno w sposób materialny, jak i przez rozmowy i kontakty osobiste z osobami potrzebującymi takiego wsparcia we wspólnocie parafii.

1. Na przestrzeni tych kilku lat podejmowane były następujące działania:

 • kilku rodzinom  zapłacono rachunek za gaz i energię elektryczną,
 • potrzebującym organizowano paczki z artykułami żywnościowymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych,
 • osobom chorym zrealizowano  recepty,
 • osobom chorym sfinansowano koszt dojazdu do Instytutu Onkologii,
 • dla dzieci mniej sytuowanych rodziców przygotowywano paczki na dzień Św. Mikołaja,
 • przewlekle choremu zwrócono koszty badań,
 • z okazji Światowego Dnia Chorego choremu dziecku przekazano paczkę ze słodyczami,
 • z racji rozpoczętego Nowego Roku Szkolnego zakupiono podręczniki i buty dla dzieci z rodzin mniej sytuowanych.

2. Materialnie wspierano akcje inicjowane przez Caritas Diecezjalną prowadząc zbiórkę do puszek:

 • na rzecz trzęsienia ziemi we Włoszech
 • dla poszkodowanych w powodzi z terenu Podkarpacia
 • w ramach akcji „Kościół w potrzebie”
 • w ramach akcji „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”
 • na rzecz trzęsienia ziemi na Haiti    
 • na rzecz trzęsienia ziemi w Japonii
 • dla głodujących w Afryce

3. Ponadto rozdysponowywano artykuły żywnościowe w ramach rezerw unijnych otrzymane z Caritas Diecezjalnej. Pomocą obejmujemy  ok. 10 rodzin.

4. Z wypoczynku letniego i zimowego organizowanego przez Diecezjalną Caritas korzysta co roku dwoje dzieci z terenu naszej parafii. Dwie osoby biorą też udział w corocznych rekolekcjach dla PZC w Myczkowcach, oraz uczestniczymy w dekanalnych spotkaniach PZC.

5. Zespół współpracuje ze Szkolnym Kołem CARITAS którego członkowie odwiedzają chorych i starszych z racji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy składając życzenia drobny upominek.

6. Środki finansowe pozyskujemy:

 • poprzez rozprowadzanie chlebków miłosierdzia w Dzień Ustanowienia Eucharystii,
 • z nadwyżki ze sprzedaży Baranków Wielkanocnych i Świec Wigilijnych oraz z akcji Wielkopostna Skarbonka,
 • z darowizn osób prywatnych szeroko otwartych na potrzeby bliźniego.