Site Overlay

Akcja Katolicka

Powołanie Akcji Katolickiej na osiedlu Niwa przy parafii św. Józefa zostało potwierdzone w Uroczystość Chrystusa Króla w 2013 roku. Wtedy to został powołany prezes Akcji – Pani Ewa Kowalewska, który 6 lutego 2014 roku zwołał walne zebranie, na którym dokonano wyboru zarządu. W ramach wyboru członków zarządu powołano następujące osoby:

– v-ce prezesa w osobie Danuty Stępień,
– sekretarza w osobie Iwony Kozłeckiej,
– skarbnika w osobie Janiny Kida,
– członka zarządu w osobie Zbigniewa Stępień.

Dniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ustalono każdy pierwszy czwartek miesiąca, poprzedzony uczestnictwem we Mszy świętej z zaangażowaniem jego członków. Obecnym asystentem AK jest ks. Stanisław Kamiński – proboszcz parafii.

Zgodnie ze swoim statutem AK zajmuje się formacją duchową członków Stowarzyszenia i wszystkich, którzy tego potrzebują. Zadaniem AK jest między innymi:

– formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna,

– realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia, według wzoru sumienia chrześcijańskiego – dążenie każdego chrześcijanina do świętości

– współpraca świeckich i duchownych poprzez podejmowanie wspólnych działań, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła.

Stowarzyszenie nie jest zamkniętą grupą. Zapraszamy wszystkich, także młodych parafian, którzy chcą pogłębiać się duchowo i coś dobrego dla Boga i ludzi robić.