Site Overlay

Polityka prywatności

Ikony użyte na stronie są autorstwa Gayrat Muminov, pochodzą ze strony freeicons.io

Drogi Użytkowniku!

Niniejszy dokument prezentuje politykę prywatności serwisu internetowego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim, dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.parafia.naniwie.pl/. Serwis jest prowadzony przez Parafię Rzymsko-katolicką pw. św. Józefa w Głoogowie Małopolskim, dalej nazywaną Administratorem.

Dbając o prywatność użytkowników Serwisu, prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Dane osobowe i prywatność

Serwis nie oferuje opcji zakładania Kont Użytkowników w celu skorzystanie z naszych usług – wszystkie dane zawarte na stronie są ogólnodostępne, bez potrzeby logowania. Logują się do Serwisu tylko administrator i redaktorzy. Administratorem ich danych osobowych jest Administrator. W naszym Serwisie nie można również zostawiać komentarzy, stąd nie są gromadzone dane z nimi związane. Nie ma również formularza kontaktowego.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia skorzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika. Ponadto w każdej chwili można je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki. Korzystając z tych opcji można również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów statystycznych.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszego portalu – za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących stronach, w zależności od przeglądarki, która jest używana: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge. Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć w m.in. Wikipedii.

Kontakt z Administratorem

Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z przysługujących mu uprawnień dotyczących jego danych osobowych, lub po prostu chciałby zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności może napisać na adres e-mail: kancelaria@parafia.naniwie.pl

Nasze dane kontaktowe:
Parafia pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim
ul. Jana Pawła II 27, 36-060 Głogów Małopolski
tel. 17 859 14 45
e-mail: kancelaria(at)parafia.naniwie.pl

Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Józefa z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27 w Głogowie Małopolskim, reprezentowana przez Proboszcza Parafii.;

2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Rzeszowskiej jest: ks. Łukasz Chmielewski, diodo@diecezja.rzeszow.pl ;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;

4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Strony, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający (firma hostingowa);

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;

10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Diecezji Rzeszowskiej:

ks. Łukasz Chmielewski

e-mail: diodo@diecezja.rzeszow.pl