Site Overlay

Odliczenia podatkowe – darowizny

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu kwot przekazanych darowizn (do 6% kwoty uzyskanego dochodu) na organizacje i stowarzyszenia prowadzące zadania pożytku publicznego. Jest to inna forma wsparcia niż odpis 1% podatku. 

Można odliczyć od podatku darowizny przekazane na Parafię oraz na Stowarzyszenie Przyjaciół Parafialnego Przedszkola. Obecnie jeszcze nie ma możliwości odpisu 1% na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola ze względu na zbyt krótki czas funkcjonowania Stowarzyszenia. 

Zapraszamy, aby przy rozliczaniu tegorocznych PITów skorzystać z możliwości odliczenia darowizn przekazanych na Parafię i Stowarzyszenie w ubiegłym roku. Należy zachować kopię potwierdzającą wykonanie przelewu i przechowywać ją w razie konieczności weryfikacji rozliczenia podatkowego.

Ważne jest, aby przy przekazywaniu darowizny na Parafię lub Stowarzyszenie, słowo „darowizna” znalazło się w tytule przelewu np. „darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”; „darowizna na cele kultu religijnego”; „darowizna na przedszkole”; „darowizna na potrzeby parafii” itp.

Numery kont bankowych na które można przekazywać darowizny przez cały rok, są następujące:

Konto Parafialne:

87 1060 0076 0000 3200 0116 6146

tytuł wpłaty: darowizna na potrzeby Parafii

Konto Stow. Przyjaciół Parafialnego Przedszkola:

86 8642 1126 2012 1148 7173 0001

tytuł wpłaty: darowizna na przedszkole.

Więcej informacji o odliczeniach darowizn i 1% można uzyskać np. tutaj:

https://www.e-pity.pl/odliczenie-darowizny-od-podatku-pit/