Site Overlay

Biskup Edward Białogłowski przechodzi na emeryturę.

źr. diecezja.rzeszow.pl

Drodzy Diecezjanie!

W związku z ukończeniem 75. roku życia, zgodnie z obowiązującym prawem, biskup Edward Białogłowski złożył rezygnację z pełnienia posługi biskupa pomocniczego w diecezji rzeszowskiej. W komunikacie z dnia 26 stycznia 2022 r., Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa.

Bp Edward Białogłowski urodził się 8 stycznia 1947 r. w Rzeplinie. W 1965 r., po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Jako kleryk odbył dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach. 17 czerwca 1972 r. w katedrze przemyskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Następnie pracował jako wikariusz w Szebniach (1972-1974) i Krośnie-Polance (1974-1979).

W latach 1979-1983 odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zwieńczone w 1985 r. uzyskaniem doktoratu na podstawie dysertacji pt. „Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara teologia Eucharystii”. 30 listopada 1987 r. Jan Paweł II mianował ks. Edwarda Białogłowskiego biskupem pomocniczym w Przemyślu ze stolicą tytularną Pomaria. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1988 r. z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w katedrze przemyskiej. Za hasło swej pasterskiej posługi obrał słowa: „In virtute Spiritus Sancti” („W mocy Ducha Świętego”). Po utworzeniu diecezji rzeszowskiej w 1992 r. został jej biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym. Jako najbliższy współpracownik biskupa Kazimierza Górnego współtworzył struktury nowopowstałej diecezji rzeszowskiej. Był odpowiedzialny m.in. za pracę katechetyczną i formację kapłanów, przewodniczył diecezjalnej komisji liturgicznej, zespołowi cenzorów kościelnych, zasiadał w Kolegium Konsultorów i Radzie Kapłańskiej, wykładał w WSD w Rzeszowie. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Charytatywnej KEP, członkiem Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Rolników i członkiem Zespołu Konferencji Episkopatu ds. Sanktuariów.

34 lata biskupiej posługi to czas niezwykle gorliwej i owocnej pracy duszpasterskiej, sprawowanej w poczuciu odpowiedzialności za duchowe dobro wiernych a zarazem w niepowtarzalnym, radosnym, pogodnym stylu, tak charakterystycznym dla księdza biskupa Edwarda. Dziś, jako wspólnota diecezjalna,  zanosimy do Pana dziękczynną modlitwę za dotychczasową służbę, prosząc Go jednocześnie o zdrowie i siły na kolejne lata życia księdza biskupa. Jesteśmy bowiem przekonani, że także jako biskup senior, w miarę sił i możliwości, ksiądz biskup będzie się dzielił z nami bogactwem swego umysłu i serca, modlitwą wspierał wszystkie dzieła i duszpasterskie inicjatywy, kontynuując w ten sposób swoją posługę w diecezji rzeszowskiej. Niech nasza modlitwa i wszystkie przejawy przyjaźni i życzliwości towarzyszą księdzu biskupowi każdego dnia i będą wyrazem naszej wdzięczności oraz źródłem siły, radości i pokoju serca.

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem
+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski