Site Overlay

Zapraszamy na Msze św. rocznicową

Zawsze się radujcie,

nieustannie się módlcie.

W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

 1Tes 5,16

Szanowni rodzice

Kochane dzieci

Siostry zakonne

Pracownicy Żłobka i Przedszkola

Dobroczyńcy

W III Niedzielę Adwentu 17 XII, przypada 1. rocznica poświęcenia nowego przedszkola.

Przedszkole i Żł0bek są naszym wspólnym dziełem, radością i darem dla lokalnej społeczności.

Zapraszam na Mszę św. szkolną o godz. 10:30.

Zostanie odprawiona na podziękowanie Bogu i ludziom, z prośbą o błogosławieństwo dla Was rodzice, waszych rodzin i dzieci, Sióstr zakonnych, pracowników przedszkola i dobroczyńców.

                                                        Z należnym szacunkiem

                                                         ks. Stanisław Kamiński