Site Overlay

Siostry Felicjanki

Informacje o Zgromadzeniu / Powstanie domu w Głogowie / Kronika domu zakonnego


W naszej parafii od 2007 r. posługują Siostry Felicjanki z Prowincji Krakowskiej. Poniżej kilka informacji na temat Zgromadzenia.

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu (CSSF) to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję wieczystych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie. Wezwaniem zakonnym są słowa „Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu”

Zgromadzenie powstało 21 listopada 1855 r. w Warszawie. Założycielką Sióstr Felicjanek jest bł. Maria Angela Truszkowska.

W 1864 r. jako odwet za powstanie styczniowe, władze carskie wydały nakaz kasacyjny Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Dzięki Bożej Opatrzności, istniała placówka zakonna w Krakowie, której nakaz kasacyjny nie obejmował, ponieważ był to zabór austriacki. Dzięki temu Zgromadzenie przetrwało i stopniowo odradzało się z tej jednej małej wspólnoty sióstr. W 1874 r. pięć sióstr wyjechało z Krakowa do Stanów Zjednoczonych do pracy apostolskiej wśród emigrantów polskich. Jako zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kościele poprzez kontemplację i działalność apostolską.

Obecnie Zgromadzenie ma pięć prowincji i jedną wiceprowincję

  • Prowincja Krakowska
  • Prowincja Warszawska
  • Prowincja Przemyska
  • Prowincja Amerykańska
  • Prowincja Brazylijska
  • Wiceprowincja kenijska

Matka Angela żyła w XIX w., ale jej charyzmat pomocy najbardziej potrzebującym jest nadal bardzo aktualny. Dzisiaj, pomimo szybkiego rozwoju nauki i techniki, oraz głośnych deklaracji o godność człowieka, wiele jest ludzkiej biedy i nędzy. Świat XXI w. często za krzykliwymi reklamami i kolorowymi wystawami kryje tych, który sa dotknięci współczesnymi chorobami. Właśnie oni – ludzie odarci ze swojej godności, samotni i rozgoryczeni, bezdomni i bezrobotni, bojący się samych siebie, potrzebują pomocy. Gdyby Matka Angela żyła dzisiaj, nie przeszłaby obojętnie obok nich. Z pewnością starałaby się dotrzeć do tych ludzi, doprowadzić do spotkania z Bogiem i zaradzić różnorakim ich potrzebom. Przed nami stają te same zadania, to samo ewangeliczne przesłanie „aby pochylać się nad tymi, którzy płaczą”.

Zakres naszych działań jest szeroki i różnorodny. Można je ująć w dwa główne nurty

  • ewangelizacja, praca oświatowa i wychowawcza
  • opieka nad cierpiącymi i służba wszystkim potrzebującym pomocy

Więcej informacji o Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek można znaleźć na stronach:

www.feliciansisters.org

www.felicjanki.pl – strona Prowincji Krakowskiej

i na Facebooku, profil „Siostry Felicjanki”


POWSTANIE DOMU W GŁOGOWIE MŁP. I PRZYBYCIE SIÓSTR

Poświęcenie domu zakonnego (2007).

W  sierpniu 2007 r., w pierwszą rocznicę utworzenia parafii na Niwie, przybyły do parafii Siostry Felicjanki z Prowincji Krakowskiej. Siostry osiedliły się w Domu Zakonnym p.w. św. Jana Pawła II, przy ulicy Chopina 9a, ofiarowanym im przez pana Andrzeja Webera. Dokumenty notarialne zostały spisane w Rzeszowie, 18.04.2007 r. w obecności s. prowincjalnej S. M. Aldony oraz p. Andrzeja Webera.

Uroczyste wprowadzenie sióstr odbyło się w niedzielę, 19 sierpnia 2007 r. w obecności przedstawicielek Prowincji Krakowskiej, m.in. ówczesnej przełożonej prowincji, S. M. Aliny Płoszycy oraz S. M. Jaremii Sutor – ekonomki i osób towarzyszących. Obyła się wtedy uroczysta Msza św. podczas której ks. Biskup Edward Białogłowski poświęcił kaplicę zakonną i erygował Drogę Krzyżową. W koncelebrze uczestniczył ówczesny proboszcz, ks. Krzysztof Gołąbek oraz ks. Piotr Szczupak, proboszcz z Zaczernia. Oprócz sióstr felicjanek i pana Andrzeja Webera, we Mszy św. uczestniczyły też siostry dominikanki z Zaczernia. Po Mszy św. ks. Biskup poświęcił również pomieszczenia tymczasowej Ochronki, która działała w domu zakonnym w roku szkolnym 2007/2008.


KRONIKA WYDARZEŃ

Wprowadzenie Sióstr do Parafii (2007).

Rok szkolny 2007/2008 – w Głogowie pracowały: S.M. Halina Błaszkowicz jako przełożona domu zakonnego, S.M. Goretti Czyż pełniąca funkcję organistki i S.M. Mariola Ferduła pracująca w kościele jako zakrystianka. W pomieszczeniach domu zakonnego działa tymczasowa Ochronka dla małych dzieci.

Od 15 września do 15 listopada 2007 r. we wspólnocie zakonnej posługiwała nowicjuszka S. M. Zuzanna, której zadaniem była pomoc w Ochronce.

Od stycznia do marca 2008 r. w parafii posługiwała postulantka Katarzyna, która wspierała siostry w codziennej pracy.

Wiosna 2008 r. – wizytacja generalna Prowincji Krakowskiej, także spotkanie z siostrami z Głogowa.

Rok szkolny 2008/2009 – sierpień 2008 r. – zmiany w obsadzie placówki zakonnej: do Głogowa przyszła S.M. Julitta Kurek – została mianowana dyrektorką przedszkola (do 2012 r.). S.M. Mariola została przeniesiona do Zakopanego. S. M. Halina Błaszkowicz – pozostała przełożoną domu i wychowawczynią w przedszkolu, a S.M. Goretti Czyż nadal pracowała jako organistka, zakrystianka i wychowawczyni przedszkolna.

1 września 2008 roku w budynkach parafialnych otwarto oficjalnie Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Józefa na Niwie w którym pracują Siostry Felicjanki.

Od 17.09.2008 w parafii posługiwała przez kilka miesięcy nowicjuszka S.M. Blanka Kruk, jej zadaniem była pomoc w przedszkolu.

31.03.2009 – wizytacja prowincjalna dokonana przez Siostry  S.M. Alinę Płoszycę – Przeł. Prowincjalna oraz S.M. Jeremię Sutor.

Rok szkolny 2009/2010 – wspólnota zakonna bez zmian – S.M. Halina, S.M. Julitta i S.M. Goretti.

Rok szkolny 2010/2011 – sierpień 2010 r. – zmiany we wspólnocie zakonnej, S.M. Goretti Czyż została skierowana do pracy w Zawierciu, a do Głogowa została posłana S.M. Ezechiela Piasecka. Pozostałe siostry – s. Halina i s. Julitta bez zmian.

15-16.01.2011 – w domu zakonnym gościły siostry pracujące na Kamczatce – S.M. Donata i S.M. Jana z prowincji przemyskiej. W niedzielę, 16 stycznia, siostry dzieliły się z parafią swoim świadectwem pracy na Kamczatce.

W czerwcu 2011 r. S.M. Halina i S.M. Ezechiela wzięły udział w pielgrzymce parafialnej do Włoch, podczas której ks. Proboszcz Krzysztof Gołąbek pozyskał relikwie św. Jana Pawła II.

Rok szkolny 2011/2012 – wspólnota zakonna bez zmian – S.M. Halina, S.M. Julitta i S.M. Ezechiela.

22.10.2011 r. uroczyste poświęcenie kaplicy św. Jana Pawła II i wprowadzenie relikwii przez ks. Bpa Kazimierza Górnego, młodzież pod okiem s. Ezechieli przygotowała okolicznościowe przedstawienie papieskie.

W marcu 2012 r. odbyła się wizytacja biskupia parafii. Ks. Bp Edward Białogłowski spotkał się również z siostrami i personelem przedszkola.

Rok szkolny 2012/2013 – sierpień 2012 r. – zmiany we wspólnocie zakonnej: S.M. Julitta Kurek została skierowana do pracy w Zakopanem, a do Głogowa przybyła S.M. Natanaela Kłak, która obejmie obowiązki dyrektora przedszkola. S. Halina i S. Ezechiela bez zmian.

Rok szkolny 2013/2014 – sierpień 2013 r. – zmiany we wspólnocie zakonnej: S.M. Halina Błaszkowicz została skierowana do Gorlic, na jej miejsce przyszła S.M. Olga Maroń, która objęła funkcję przełożonej domu.

Luty/marzec 2014 r. wizytacja generalna Prowincji Krakowskiej, 16.03 – wizytacja domu w Głogowie przez S.M. Jonatanę Pawera.

Rok szkolny 2014/2015 – wspólnota zakonna bez zmian – S.M. Olga Maroń – przełożona domu, S.M. Natanaela Kłak – dyrektorka przedszkola, S.M. Ezechiela Piasecka – zakrystianka i organistka.

Rok szkolny 2015/2016 – sierpień 2015 r. – zmiany we wspólnocie zakonnej – S.M. Natanaela Kłak została skierowana do Gorlic, do Głogowa wróciła S.M. Halina Błaszkowicz na stanowisko dyrektorki przedszkola. S. Olga i S. Ezechiela bez zmian.

19/20.11.2015 r. –  w ramach obchodów 160. rocznicy powołania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek odbyło się całonocne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze.

21.11.2015 r. – uroczysta Msza św. w kaplicy domowej w Głogowie, z okazji 160. rocznicy powstania Zgromadzenia. 

Rok szkolny 2016/2017 – wspólnota zakonna bez zmian – S.M. Olga Maroń – przełożona domu, S.M. Halina Błaszkowicz – dyrektor przedszkola, S.M. Ezechiela Piasecka – zakrystianka i organistka.

22.06.2017 – świętowano jubileusz 10-lecia funkcjonowania przedszkola parafialnego. W uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. Bp Edward Białogłowski uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami oraz cały personel przedszkola.

Rok szkolny 2017/2018 – wspólnota zakonna bez zmian – j.w.

Rok szkolny 2018/19 – wspólnota zakonna bez zmian. – S. Olga, S. Halina, S. Ezechiela. W maju 2019 r. rozpoczęto rozbudowę parafialnego przedszkola. 13.05.2019 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty nowego budynku.

Rok szkolny 2019/20 – sierpień 2019 – zmiany we wspólnocie zakonnej, s. Olga Maroń i s. Ezechiela Piasecka odchodzą na nowe placówki, a przychodzą: S. Berenika Komorowska – przełożona domu, S. Michalina Sichova – zakrystianka. Trwa rozbudowa parafialnej placówki.

W związku z pandemią koronawirusa władze państwowe ograniczyły działalność m.in. szkół i przedszkoli od marca do maja 2020 r.

Rok szkolny 2020/21 – wspólnota zakonna bez zmian. Nadal trwa pandemia koronawirusa. Przedszkole działa w miarę normalnie w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W marcu i kwietniu 2021 r. władze państwowe ponownie ograniczyły na kilka tygodni funkcjonowanie przedszkoli w związku z pandemią koronawirusa.

Rok szkolny 2021/22 – Trwa rozbudowa parafialnego przedszkola. 6 kwietnia 2022 r. do wspólnoty zakonnej w Głogowie dołączyła s. Regina Bandura, która przyszła z placówki zakonnej w Rzeszowie. Odchodzi s. Berenika, na jej miejsce przychodzi s. Klarentyna Ząbczyk. Odchodzi s. Regina.

Rok szkolny 2022/23 – Pierwszy rok szkolny w nowej siedzibie parafialnego przedszkola. Wspólnotę zakonną tworzą trzy siostry – s. Halina Błaszkowicz – przełożona, s. Michalina Sichova – zakrystianka, s. Klarentyna Ząbczyk – nauczycielka przedszkola.

Rok szkolny 2023/24 – Odchodzi s. Klarentyna, na jej miejsce przychodzi s. Rut Sobala.