Site Overlay

Historia Parafii

Z kroniki parafii – prapoczątki

Historia parafii Św. Józefa w Głogowie Małopolskim – osiedle Niwa rozpoczyna się początkiem dwudziestego wieku, gdy na powstającym osiedlu przy ulicy Jana Pawła II pośród zielonych traw i krzaków pojawił się samotny krzyż. Dla wielu osiedlowych pionierów ten teren otoczony płotem z drewnianych żerdzi stanowił intrygujący widok. Wtajemniczeni stwierdzali natomiast, że krzyż i płot oznaczają miejsce przeznaczone pod budowę kościoła.

Konieczność szybkiego zbudowania kościoła i erygowania nowej parafii stały się priorytetem Księdza Biskupa Kazimierza Górnego – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Realizacji projektu sprzyjała także postawa księdza kan. Adama Samela proboszcza parafii pw. Św. Trójcy w Głogowie Małopolskim, na którego barki spadł obowiązek stawiania obiektów przyszłego kościoła.

Projekt architektoniczny kościoła oraz obiektów sakralnych stworzył architekt Roman Orlewski z Rzeszowa, właściciel Pracowni Projektowej Architektoniczno – Budowlanej i Obsługi Inwestycyjnej ORLEWSKI. Budowę kościoła rozpoczęto początkiem kwietnia 2005 roku. Już po kilku tygodniach wszystkim ukazały się fundamenty wznoszonego budynku kościoła, a wkrótce i innych obiektów towarzyszących.  Zaledwie rok od rozpoczęcia prac ziemno-budowlanych budynek kościoła był zdolny do samodzielnego życia.

2 kwietnia 2006 roku był szczególnym dniem dla mieszkańców osiedla Niwa. Kilka tygodni wcześniej mieszkańcy osiedla otrzymali zaproszenia do udziału w niezwykłych i historycznych wydarzeniach – akcie poświęcenia kościoła i wmurowania kamienia węgielnego oraz zasadzenia pierwszego na Podkarpaciu Dębu Papieskiego.

Poświęcenie kościoła i wmurowanie kamienia węgielnego

Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęło wielu mieszkańców osiedla oraz liczni gości nie tylko z dekanatu Głogów Małopolski. Wszyscy byli świadkami historycznych wydarzeń, które głęboko zapadły w pamięć i świadomość.

Uroczystości przewodził Ordynariusz Rzeszowski – J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, któremu w koncelebrowanej Mszy św. licznie towarzyszyli księża z dekanatu głogowskiego z księdzem proboszczem Adamem Samelem, a ołtarz otaczali goście, wśród których byli Kazimierz Rokita – Burmistrz Głogowa Małopolskiego, architekt Roman Orlewski – projektant kościoła i obiektów towarzyszących oraz Jerzy Chłopek – nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Małopolski.

Od 2 kwietnia 2006 roku kościół tętnił życiem przez cały tydzień i zaczął stawać się prawdziwym centrum religijnym osiedla. W dni powszednie kontynuowano budowę, a w niedzielne południa księża z macierzystej parafii św. Trójcy w Głogowie Małopolskim odprawiali Msze św. Wszyscy mieszkańcy oczekiwali na stworzenie nowej – wspólnej parafii.

Utworzenie parafii św. Józefa w Głogowie Małopolskim

Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny dekretem z 15 sierpnia 2006 roku erygował parafię pod wezwaniem Świętego Józefa w Głogowie Małopolskim na osiedlu Niwa. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Krzysztof Gołąbek dotychczasowy rektor kościoła uniwersyteckiego w Rzeszowie. Uroczyste objęcie parafii odbyło się w niedzielę 27 sierpnia 2006 roku na Mszy św. o godz.19.00. Ze względu na to, że budynki zaplecza parafialnego nie nadawały się jeszcze do zamieszkania, ksiądz proboszcz zamieszkał opodal kościoła w użyczonym domu prywatnym przy ul. Ks. Forysiewicza 3.

Przez całą jesień 2006 roku trwały prace wykończeniowe w kościele i budynkach parafialnych oraz w ich otoczeniu. Przed Świętami Bożego Narodzenia budynek kościoła był praktycznie gotowy do spełniania swej podstawowej roli dla wiernych.

22 grudnia 2006 roku zakończono układanie granitu w nawie głównej kościoła i uruchomiono ogrzewanie. Pierwsze święta Bożego Narodzenia i zakończenie 2006 roku parafianie spędzili już w dobrych warunkach i w cieple.

Kolejne lata istnienia parafii przynosiły jej systematyczny rozwój zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym. Równie szybko postępowały prace wykończeniowe w budynkach parafialnych. Niespełna rok od objęcia urzędu, 21 lipca 2007 roku, ksiądz proboszcz zamieszkał na plebanii przy swoim kościele.

Rok 2007 był ważny dla parafii jeszcze z jednego powodu. Pierwsza rocznica jej istnienia zbiegła się z innym ważnym wydarzeniem, jakim było wprowadzenie do parafii Sióstr Felicjanek. Siostry Felicjanki, przybyłe do nas z Prowincji Krakowskiej, osiedliły się w Domu Zakonnym przy ulicy Chopina 9a, ofiarowanym im przez pana Andrzeja Webera. W pierwszym roku na rzecz parafii pracowały: S.M. Halina Błaszkowicz jako przełożona Domu Zakonnego, S.M. Goretti Czyż pełniąca funkcję organistki i S.M. Mariola pracująca w kościele jako zakrystianka. Ponadto w roku szkolnym 2007/08 Siostry zorganizowały i prowadziły Ochronkę dziennego pobytu dla dzieci małych.

W połowie 2008 roku ukończono prace budowlano-wyposażeniowe i oddano do użytku zachodnie skrzydło budynku parafialnego przeznaczone głównie na siedzibę parafialnego przedszkola. Pozostałe pomieszczenia wykorzystywane są na inne potrzeby, m.in. spotkania wspólnot parafialnych, Duszpasterskiej Rady Parafialnej, okazjonalne imprezy parafialne. Urządzono ogród przedszkolny oraz zagospodarowano teren wokół plebanii.

1 września 2008 roku w pomieszczeniach przykościelnych uruchomiona została pierwsza placówka oświatowa, czyli przedszkole parafialne. Przedszkolem kierują osiadłe w naszej parafii Siostry Felicjanki. Niepubliczne Przedszkole Parafialne nosi imię Świętego Józefa.

W roku 2009 zakończono kolejny etap prac wykończeniowych. Prace koncentrowały się na głównym portalu wejściowym do budynku oraz wejściu do kaplicy bocznej. Prace wykończeniowe rozpoczęto w połowie sierpnia 2009 roku, pod koniec października prawie je ukończono. Pojawiły się także drzwi oddzielające przedsionek od wnętrza budynku.

W roku 2010 elewację kościoła i budynków parafialnych poddano renowacji oraz ponownemu malowaniu.

Rok 2011 przyniósł nowe inwestycje w zakresie zagospodarowania terenu wokół kościoła. Odrestaurowany Krzyż misyjny i plac procesyjny z figurą patrona parafii św. Józefa upiększył otoczenie kościoła, a jednocześnie dopełnił obrazu wyglądu świątyni na Niwie.

Koncepcję architektoniczną placu procesyjnego opracował architekt Roman Orlewski, autor projektu świątyni i obiektów parafialnych. 4 października 2011 r. ustawiono figurę Patrona parafii na Niwie. Figurę św. Józefa wraz z towarzyszącym mu Jezusem wykonała Firma Kamieniarska braci Henryka, Jarosława i Józefa Dąbrowskich z Janikowa (gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie).

22 października 2011 roku w Parafii św. Józefa w Głogowie Małopolskim, w przygotowanej kaplicy, poświęconej nowemu błogosławionemu Kościoła, nastąpiła instalacja relikwii św. Jana Pawła II oraz ich udostępnienie do publicznej czci wiernych. Uroczystości przewodniczył J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny a wśród zgromadzonych byli zaproszeni księża, siostry Felicjanki, parafianie, goście, z panem Pawłem Bajem, Burmistrzem Głogowa Małopolskiego oraz leśnicy, z panią Anną Bondar – Zabiciel zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów Małopolski.