Site Overlay

Prace ogrodnicze w sezonie 2021

Mijający sezon ogrodniczy był dość intensywny w naszej parafii. Pojawiła się nowa rabatka wokół figury św. Józefa, w lipcu wykopano studnię, a jesienią przesadzono kilka drzew i przeprowadzono nowe nasadzenia (m.in. na placu zabaw przedszkola i na terenach zielonych za kościołem). Wśród nowych nasadzeń pojawiło się kilka dębów, jodły, świerki, buki i klony. Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom, bez których te prace nie byłyby możliwe!