Site Overlay

Listopadowe odpusty za zmarłych

W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień. 

– – – 

Uwaga, w listopadzie 2021 r. poniższe zasady są zmienione zgodnie z zamieszczonym wyżej dekretem Penitencjarii Apostolskiej.

Jak i kiedy zyskiwać odpusty za zmarłych?

W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.

Można zyskać odpust zupełny (jeden raz w danym dniu) za zmarłych.

Warunki zyskania odpustu zupełnego:

  • wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkiego,
  • następnie przystąpienie do Spowiedzi i Komunii św.,
  • pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej,
  • odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca i jakiejkolwiek modlitwy wg intencji Ojca Świętego.

W listopadzie (przez cały miesiąc) można zyskiwać odpusty za Zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza.

Warunki uzyskania odpustu:

W dniach od 1 do 8 XI – odpust zupełny, a  w pozostałych dniach – cząstkowy.

Nawiedzając cmentarz należy pomodlić się za Zmarłych.

Warunki zyskania odpustu zupełnego, jak wyżej, z tym, że spowiedź św. wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach.