Site Overlay

+ Zofia Surgota

Msze św. za śp. Zofie Surgotę – od uczestników pogrzebu.

1. + Zofia Surgota – od córki Joanny z rodziną – 31 03 2021, godz. 18:00.

2. + Zofia Surgota – od syna Bogdana z rodziną – 1 04 2021, godz. 18:00.

3. + Zofia Surgota – od syna Marka z rodziną – 3 04 2021, godz. 19:00.

4. + Zofia Surgota – od syna Krzysztofa z rodziną – 5 04 2021, godz. 17:00. 

5. + Zofia Surgota – od rodziny Stępniów – 6 04 2021, godz. 18:00.

6. + Zofia Surgota – od Parafialnego Zespołu Caritas – 8 04 2021, godz. 18:00.

7. + Zofia Surgota – od róży różańcowej pw. św. Józefa – 9 04 2021, godz. 18:00.

8.  + Zofia Surgota – od sąsiadów Szczepankiewiczów – 10 04 2021, godz. 18:00

9. + Zofia Surgota – od koleżanek z Parafialnego Zespołu Caritas – 11 04 2021, godz. 10:30.

10. + Zofia Surgota – od Czesławy i Andrzeja Madej – 12 04 2021, godz. 18:00. 

11. + Zofia Surgota – od rodziny Noworolskich – 13 04 2021, godz. 18:00.

12. + Zofia Surgota – od rodziny Noworolskich – 14 04 2021, godz. 18:00.

13. + Zofia Surgota – od Roberta i Katarzyny Dąbrowskich

14. + Zofia Surgota – od brata Mariana z rodziną

15. + Zofia Surgota – od Krzysztofa i Władysława Słója

16. + Zofia Surgota – od Barbary i Janusza Detyna

17. + Zofia Surgota – od rodziny Młynarczyków

18. + Zofia Surgota – od Marioli z Bielska

19. + Zofia Surgota – od Małgorzaty Koniecznej

20. + Zofia Surgota – od siostry Stanisławy i Mariusza Pindyk z rodziną

21. + Zofia Surgota – od siostry Stanisławy i Mariusza Pindyk z rodziną

22. + Zofia Surgota – od siostry Stanisławy i Mariusza Pindyk z rodziną

23. + Zofia Surgota – od Doroty Pindyk z dziećmi

24. + Zofia Surgota – od Doroty Pindyk z dziećmi

25. + Zofia Surgota – od Haliny Ryba z Dynowa

26. + Zofia Surgota – od rodziny Cyganów z Dynowa

27. + Zofia Surgota – od Marii i Józefa Krzyśko z rodziną

28. + Zofia Surgota – od rodziny Surgotów z Borowej

29. + Zofia Surgota – od rodziny Krasowskich z Leżajska

30. + Zofia Surgota – od Bolesława Surgoty z rodziną

31. + Zofia Surgota – od Mariana, Janiny i Daniela Surgota

32. + Zofia Surgota – od swatów z Sokołowa

33. + Zofia Surgota – od kuzyna Lucjana Zięby z rodziną z Pogwizdowa Starego

34. + Zofia Surgota – od kuzynki Teresy z rodziną z Raniżowa

35. + Zofia Surgota – od Ludwika i Józefa Woźniak

36. + Zofia Surgota – od sąsiadów Rzeszutków z Pogwizdowa Starego

37. + Zofia Surgota – od koleżanek i kolegów z pracy córki Joanny

38. + Zofia Surgota – od koleżanek i kolegów z pracy córki Joanny

39. + Zofia Surgota – od koleżanek i kolegów z pracy córki Joanny

40. + Zofia Surgota – od koleżanek i kolegów z pracy córki Joanny

41. + Zofia Surgota – od koleżanki córki Joanny

42. + Zofia Surgota – od koleżanki córki Joanny

43. + Zofia Surgota – od Marii Nowak

44. + Zofia Surgota – od Tomasza Nowaka

45. + Zofia Surgota – od bratowej Alicji z rodziną.

Msze św. nr 1-12 będą odprawiane w kościele na Niwie.

Msze św. Nr 13- 45 poza parafią: Sarzyna, ks. Jan Warchał od 1 XII 2020 r.

Msze św. gregoriańskie + Zofia Surgota – od męża i dzieci z rodzinami,  1 – 30 08 2021 r.