Site Overlay

Uroczystość Bożego Ciała 2022 r.

Uroczysta Msza św. o godz. 10:00 i procesja drogami osiedla zgromadziła wielu Parafian i Przyjaciół. W homilii ks. Proboszcz przypomniał o miłującej obecności Boga w Najświętszym Sakramencie. Każde tabernakulum na świecie przypomina jak prawdziwe i przejmujące są słowa Chrystusa: „To jest Ciało Moje za was wydane”.