Site Overlay

Rok 2021 w naszej Parafii

„Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce” (J 1,16)

Te słowa Janowej Ewangelii, które słyszymy w ostatnim dniu roku kalendarzowego zapraszają nas do głębszego spojrzenia na mijający czas. W każdym wydarzeniu możemy odnaleźć odblask Bożej łaski. Łaską, czyli darem Boga dla nas, jest czas, nasze życie; łaską jest miłość i radość ale też smutki i obowiązki. Kończąc Rok Pański 2021, trzeba nam za wszelkie dobro wyrazić Bogu wdzięczność i uwielbienie. Jest to też czas pokuty i przeproszenia za wyrządzone krzywdy jak również prośby o błogosławieństwo na nowy czas. W tych wszystkich intencjach modliliśmy się podczas uroczystej Eucharystii i Nieszporów dziękczynno-błagalnych sprawowanych 31 grudnia o godz. 16:00.

W minionym roku w naszej parafii ochrzczonych zostało 38 dzieci, do bierzmowania przystąpiło 15 kandydatów a do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło 21 dzieci. Sakrament małżeństwa zawarło 6 par, a zmarło 4 osoby.